27 دی 1396
ایجاد عنوان دقیق برای صفحات وب سایت

ایجاد عنوان دقیق برای صفحات وب سایت

ایجاد عنوان دقیق و یکتا برای صفحات وب سایت (Title Tag):


ایجاد عنوان دقیق و یکتا برای صفحات وب سایت (Title Tag):
عناوین صفحات مختلف وب سایت، توضیحات لازم را در مورد محتویات هر صفحه در اختیار کاربران و نیز موتورهای جستجو قرار میدهد. لذا هر صفحه وب سایت می بایست عنوان مرتبط با محتوای همان صفحه داشته باشد.
لذا بهتر است جهت هر صفحه از وب سایت از عناوین یکتا، کوتاه و مرتبط استفاده نمایید. توجه نمایید که در صورتیکه عنوان سایت طولانی باشد، گوگل تنها بخشی از آن را نمایش خواهد داد.
در کدهای html تگ

می بایست داخل تگتعریف گردد.
گوگل در نتایج جستجوی خود عناوین مرتبط با هر صفحه را در خط اول نمایش خواهد داد. این امرموجب می گردد کاربران بتوانند در نگاه اول اطلاعات کافی و مختصر در مورد نوع فعالیت وب سایت بدست آورند.
در صورتی که کاربر روی نتیجه جستجو کلیک نماید، عنوان سایت در بالای صفحه مرورگر نمایش داده می شود
عنوان صفحه اصلی سایت (home page) میتواند شامل نام شرکت، مکان فیزیکی شرکت و اطلاعات مهمی نظیر نوع و فعالیت اصلی شرکت باشد.
در صورت استفاده از عنوان مرتبط در هر صفحه، با جستجوی عبارات مورد نظر، کاربران به صفحات درونی تر سایت ارجاع خواهند شد.
عناوین بایستی هم کوتاه و هم آموزنده نیز باشند.اگر عنوان بیش از حد طولانی باشد، گوگل تنها بخشی از آن را در نتیجه جستجو نشان می دهد.
هر یک از صفحات شما باید یک عنوان منحصر به فرد ایده آل داشته باشد.این امر به گوگل کمک می کند که بتواند تمایز صفحات سایتتان را متوجه شود.

ورود به متاکار