27 دی 1396
هدایت صحیح کاربران موبایل

هدایت صحیح کاربران موبایل

یکی از عواملی که اکثر اوقات باعث بروز مشکل می شود، زمانی است که از دو فرمت موبایل و کامپیوتر ها استفاده می شود


هدایت صحیح کاربران موبایل :

یکی از عواملی که اکثر اوقات باعث بروز مشکل می شود، زمانی است که از دو فرمت موبایل و کامپیوتر ها استفاده می شود. بدین صورت که کاربران موبایل ورژن مربوط به کامپیوتر را مشاهده می نمایند و بالعکس.

بنابراین می بایست کاربران موبایل را به ورژن صحیح سایت هدایت نمود. بدین صورت که هنگامی که کاربران موبایل ورژن کامپیوتری را مشاهده کنند، می بایست به ورژن موبایل فوروارد (Redirect) شوند.

دقت نمایید که در این حالت صفحات متناظر می بایست به هم ارجاع داده شوند. بطور مثال صفحه "محصولات" در ورژن کامپیوتری به صفحه "تماس با ما" متناظر در موبایل ارجاع داده نشود.

در این حالت گوگل متوجه دو ورژن متفاوت موبایل و کامپیوتری شده و ورژن صحیح را نمایش خواهد داد و نیازی نیست که از ورژن موبایل نیز به ورژن کامپیوتری ارجاع داده شود، بلکه گوگل لینک مربوط به ورژن کامپیوتر را قرار میدهد و کاربر با کلیک بر روی لینک به ورژن صحیح هدایت می شود.

ورود به متاکار